Nano Gümüş

AKS GRUP

Boyut olarak 10-100 nanometre aralığında olan ürünler nano teknolojik ürün diye sınıflandırılır. Nano Gümüş 10-100 nanometre boyutunda olan metalik gümüş tancikleridir. Çok özel bir nano teknolojik prosesle elde edilir. 

NANO GÜMÜŞ’ÜN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİĞİ NEDİR?  bakterilerin,virüslerin ortama karşı geliştirdiği direnci gümüşe karşı geliştirememeleri dolayısı ile uzun yıllardır bilim çevresinin dikkatini çekmektedir.

Nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak uzun süre etkili dezenfeksiyon uygulaması sağlanır.

Mevcut diğer dezenfektanlar ile yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ise bakteri, virüs mantar ve mikropların, suya ve birçok temizlik malzemesine dayanacak yapıda olmaları, etil alkol gibi temizlik malzemelerinin de uçarak yok olmaları nedeniyle, çok kısa hijyen sağlayabilmektir.

Nano dezenfektan uygulaması tamamen organiktir. Organik olması ve kalıntı bırakmaması özelliği ile uygulanırlıgı kolaydır ve tüm sektörler tarafından talep edilmektedir. Etki güçlerine göre yüksek seviye, orta seviye ve düşük seviye olarak üçe ayrılan dezenfektan gruplarından yüksek seviye grubuna dâhildir.

Yaşam alanlarının daha hijyenik olmasın sağlar. Ortamdaki insanlara, hayvan ve bitkilere, üretilen ürünlere zarar vermez. Nano dezenfektan uygulamamız aynı aktif maddeli rakiplerine oranla en yüksek stabiliteye sahip bir uygulamadır. Sillikon bazı sayesinde kalıcılığı fazladır. Mikro organizmalara karsı daha hızlı etki sağlar. Seyreltisi daha uzun ömürlüdür. Kalıntı bırakmaz %99.9 biyolojik parçalanırlığa sahiptir.

İnsanların birbirleriyle olan teması, kişisel eşyaların ortak kullanımı, ev eşyalarına dokunma gibi durumlarda hastalık etmenleri hemen başka bir geçiş yolu bulur ve temas halindeki durumlarda salgın konumunu aktif eder.

Soğuk algınlığına yakalanan bir kişi insanların bulunduğu ortamlarda “hapşırma” veya öksürme gibi durumlarda virüs ortamda bulunan cisimlere sıçrayabilir. İnsanların ortak yaşadığı tüm alanlarda hastalık yapıcı virüs ve bakteriler yüzeylerde çoğalarak çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Bu tür zararlı hastalık etmenlerine karşı tüm yüzeylerde güvenle uygulanan Nanogümüş dezenfektan sayesinde yüksek düzeyde hijyen sağlanmış olur. Kullanılan birçok temizlik maddesine göre insan sağlığa zararsız ve yüksek oranda hijyen sağlamaktadır

Nano Gümüş Dezenfektan Tercih Nedenleri Nelerdir?

İçeriğindeki nano gümüş ve hidrojen peroksit sayesinde kalıntı bırakmaz.

Bozunma ürünlerinin su ve oksijen olması hasebiyle çevre dostudur.

İnsan, bitki ve hayvanlara karşı toksik ve kanserojen etkisi yoktur.

Durulama gerektirmemesi ile yapılan dezenfeksiyon sonrası “durulama ile tekrar kirlenmenin” önüne geçilmektedir.

Yer, yüzey, alet, ekipman, hava, su ve ortam gibi tek ürünle çok geniş amaçlı kullanım sağlamaktadır.

Nano Gümüş Dezenfektan Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Yaşam alanları, kamusal alanlarda çapraz bulaşma ile insanların enfeksiyon taşıması engellenir. Mikroorganizmaların büyüme hızı azalır veya tamamen engellenir.

Depolarda gıda ürünlerinin raf ömürlerinin artmasına yardımcı olur. Klinik alanlarda hava ile kaynaklı bulaşıcı enfeksiyonları azaltır. Kümes ve ahırlarda hayvanları hasta edip telef olmalarına yol açacak hastalıkların oluşmasını engeller. Seralarda toprak ve bitkiyi korur, verimi arttırır.

Günümüzde çok sık aralıklarla temizliği yapılan gıda işletmeleri, okul, kreş, ibadethane vb yerlerde 10 cm2 alanda, 2000 rlu ile 20.000 rlu hastalık yapıcı mikrop yaşamaktadır. Nano dezenfektan uygulamasıyla zararlı sayısı hijyen sınırının altına düşer. Zararlıların sayısı azalmasından ötürü ortamdaki koku yok olur veya azalır.

Nano Gümüş Hidrojen Peroksit Dezenfektan Kullanım Alanları Nelerdir?

Okul, hastane, kreş, ibadethane, spor merkezi, kuaför ve toplu taşıma araçları gibi insanların bulunduğu yaşam alanları başta olmak üzere tavuk çiftlikleri, gıda üretim tesisleri, yemek fabrikaları, gıda depolama alanları dezenfeksiyonunda da kullanılmaktadır.

Nano Gümüş Hidrojenperoksit Dezenfektan Nelere Etkilidir?

Bakterilerin yanı sıra virüsler üzerine de etki eder. Özellikle hastane bazlı yapılan birçok çalışmada, çok çeşitli bakteri ve virüs üzerine etkinliğini ispatlanmıştır. Kızamık, grip, boğmaca, menenjit, kabakulak, zatürre, zona, kuş gribi, domuz gribi, koli basili gibi birçok hastalığın yayılması ve bulaşması engellenir. Hepatit B, Hepatit C, Hiv, H1N1 gibi birçok virüs üzerinde etkilidir.

Nanogümüş Hidrojen Peroksit Dezenfektan Uygulamasının Periyotları ve Kalıcılığı

Her ortamın insan yükü ve hijyen şartları farklılık gözetmekle birlikte 1 ila 3 ayda bir nano dezenfektan uygulamasını tavsiye etmekteyiz. Kalıcılığı, bilinen birçok dezenfektana göre yüksek olmakla birlikte etkinin devamlılığı ortamın temizliğine bağlıdır.

Nano Gümüş Hidrojenperoksit Dezenfektan İnsan Sağlığına Zarar Verir mi?

1. AKTİF MADDE: HİDROJEN PEROKSİT H2O2.(OKSİJENLİ SU)

Hidrojen peroksit tabiatta kar ve yağmur içerisinde eser miktarda bulunmaktadır. Bulutlarda oluşan şimşekler ile su buharı ve oksijenin sentezlenmesi ile oluşur. Suyun elektrolizi esnasında katot çevresinde meydana gelir. İnsan vücudunda bu molekülü parçalamak üzere karaciğerde üretilen katalaz adlı bir enzim yer almaktadır. Bu enzim, hidrojen peroksit molekülünü parçalayarak su ve oksijen molekülü eldesi sağlar. Toksik ve kanserojen etkileri olmamakla birlikte kullanımından sonra kalıntı madde bırakmaması ile gerçek bir çevre dostudur.

2. STABİLİZATÖR (DENGELEYİCİ) MADDE: KOLOİDAL GÜMÜŞ

Gümüşün tedavi edici (teropatik) ve dezenfektan olarak kullanımı eski Arap, Mısır ve Yunan medeniyetlerine kadar gitmekle beraber, eski Çin ve Hindistan kültürlerinde (Hint Ayurvedik medeniyeti) de rastlanılmaktadır. Hatta tarihi Meksika uygarlığında su ve süt gibi gıda maddelerinin gümüş kaplarda saklandığı bilinmektedir.

Gümüş ve diğer organik anti bakteriyeller arasında bir kıyaslama yapıldığında, Gümüşün insan sağlığı üzerine potansiyel zararlı etkiler taşımamasından dolayı en güvenilir olduğu bilinmektedir. Güçlü biyosidal etkisi ve insan hücreleri için non-toksik özellikte olması ile birçok alanda kullanılmaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de gümüşün kullanımının insan sağlığı için güvenli olarak belirtmektedir (EPA, 2002; WHO, 1996).

Nano Dezenfektan Uygulama Öncesi, Sonrası Yapılması Gerekenler ve Güvenlik Tedbirleri Nelerdir?

Ön temizlik tavsiye edilen bir uygulamadır. Temizlik esnasında hem mikrop yuvası haline gelmiş organik ve inorganik kirlilikler ortamdan uzaklaştırılmış, hem de daha az dozda daha etkin ve verimli dezenfeksiyon yapılmış olur.

Uygulama ULV (soğuk sisleme) ve yüksek sıcaklıkta buhar üreten özel cihazlar ile yapılır. ULV ile sıvı olan dezenfektan ortama soguk sis seklinde gönderilir. Yüksek sıcaklıklarda buhar oluşturan cihazlar ile hem ortama kuru buhar verilir hem de sıcaklık ile ortam dezenfeksiyonunun etkinliği arttırılır.. Ortam durumuna göre yöntem belirlenir. Ortama 10-20 mikron düzeyinde partiküller olarak püskürtülmesi sağlanır. Uygulamadan yarım saat sonra alan kullanılabilmektedir. Uygulama öncesi alandan tüm canlılar çıkartılmalıdır elektronik eşyaların üzeri örtülmelidir. Uygulama sonrası herhangi bir işlem gerektirmez.

Uygulamamız konusunda uzman Ziraat Mühendisi denetiminde Biyosidal ürün uygulama belgeli personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulama sonrası sağlık bakanlığının denetiminde olan biyosidal ürün uygulama formu teslim edilmektedir.

Call Now ButtonHemen Arayın
WhatsApp chat